Sök
Petra tipsar

Allt mitt garn kommer från Mias garnstudio

 

Flera av mina favoritgarner kommer från Schulana

 

Crochetra gillar HK textil

Min bok

Virka söta djur omslag
Klicka på bilden för att komma till Vulkans shop. Nu finns den dock även på Adlibris och på Bokus samt på flera andra nätbutiker. Köp den, du kommer bli nöjd! 

MÖNSTERFEL I BOKEN

Du som köpt boken har kanske försökt virka igelkotten Hedvig men stött på problem. Frukta ej, jag har sett felet och rättat till det. Kontakta mig så får du rättelsen via mail! Min mailadress hittar du HÄR


crochetras virkblog på bloglovinFölj mig på bloglovin

Login
« Kakburken | Main | Världens snyggaste väska! »
tisdag
jul012008

Att virka fastmaskor runt/om en luftmaskbåge


Först lägger du upp det antal luftmaskor du ska ha...

Sen virkar du en fastmaska i andra luftmaskan från virknålen, *virka 4 luftaskor, hoppaa över 3 luftmaskor och virkar en fastmaska i nästa luftmaska*. Upprepa från * till * varvet ut.

Virka 4 lm

Virka en fastmaska runt/om nästa luftmaskbåge. Notera att nålen stuckits in i mellanrummet mellan uppläggsvarvet och varv 1, och inte stuckits in i någon luftmaska som på bilden nedan.

Ser du skillnaden mellan den övre bilden och den föregående? I den förra virkades fastmaskan runt/om luftmaskbågen, medan den här har virkat i luftmaskan.

Fortsätt virka 4 lm och sen en fastmaska runt/om nästföljande luftmaskbåge.

Fastmaskorna ska hamna om vartannat, och bilda ett slags nätmönster.

Reader Comments (2)

Hej Crochetra! Jag är en nybörjare och virkar en sjal som skall vara trekantig och består av luftbågmaskar och jag undrar hur jag ska göra om instruktionen säger:
Varv 4: 1 fm om första lm bågen, *5 lm, 1 fm om nästa lm båge*, virka från * till* 2 ggr. Vad betyder det att man virkar två gånger inom ett varv?

Krisztina

september 9, 2010 | Unregistered CommenterAnonymous

helllo I like your blog and your tutorials showing us how too. thanx so much wish i could read this in English but am glad i can see your work by renee

juli 15, 2012 | Unregistered Commenterrenee

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>