Sök
Petra tipsar

Allt mitt garn kommer från Mias garnstudio

 

Flera av mina favoritgarner kommer från Schulana

 

Crochetra gillar HK textil

Min bok

Virka söta djur omslag
Klicka på bilden för att komma till Vulkans shop. Nu finns den dock även på Adlibris och på Bokus samt på flera andra nätbutiker. Köp den, du kommer bli nöjd! 

MÖNSTERFEL I BOKEN

Du som köpt boken har kanske försökt virka igelkotten Hedvig men stött på problem. Frukta ej, jag har sett felet och rättat till det. Kontakta mig så får du rättelsen via mail! Min mailadress hittar du HÄR


crochetras virkblog på bloglovinFölj mig på bloglovin

Login
« Rulltårta. Pink edition | Main | Virkade converse »
fredag
jul112008

Tiramisublanket

Översättning av rosylittlethings.typepad.com/TiramisuBlanket....

lm – luftmaska (eng ch)
fm – fastmaska (eng sc)
st – stolpe (eng dc)
sm – smygmaska (eng sl st)
m – maska (eng ch, sts)
Filten
Lägg upp 91 lm.
Grundvarvet (rätsidan): Virka 1 fm i tredje m från virknålen. (hoppa över nästa m, virka 2 fm i nästa m) och upprepa parentesen varvet ut. Totalt finns det nu 90 m på varvet. Vänd arbetet
Varv 2: lägg upp 1 lm, hoppa över den första m, virka 2 fm i nästa m (hoppa över 1 m, virka 2 fm i nästa m) och upprepa parentesen varvet ut. Totalt 90 m.
Upprepa varv 2 tills arbetet mates 30 inches (ca 75 cm).
Kant
Varv 1: lägg upp 1 m, virka 1 fm i varje m tills sidan tar slut, virka 2 extra fm i sidans sista m (det blir alltså 3 fm i hörnet).
Fördela 88 fm jämnt över nästa sida. Virka 3 fm (hörn) i grundvarvets nedre båge ( den båge som finns kvar efter grundvarvets fm)
Virka 1 fm i varje båge tills sidan tar slut, virka 2 extra fm i sista bågen (hörn)
Fördela 88 fm över filtens sida, virka 1 extra fm i sista m. Avsluta varvet med en sm i första fm av varvet. Totalt ska det nu finnas 348 m, med 88 m per sida och 3 m varje hörn.
Varv 2: Lägg upp 4 lm (räknas som första st). (Hoppa över en m, virka 1 st i nästa m, 1 lm) och upprepa parentesen fram till hörnet. (1 st i samma m, 1 lm), upprepa parentesen 2 gånger till.
Upprepa de två parenteserna på filtens övriga 3 sidor. Upprepa sista parentesen (1 st i samma m, 1 lm) en enda gång i sista hörnet.
Avsluta varvet med en sm i den tredje lm på de fyra lm som började varvet.
Varv 3: (Hoppa över en lm-båge, virka 5 st i nästa st, hoppa över nästa lm-båge, sm i nästa st) och upprepa runt hela filten. Klipp av och fäst garnet.
Trä ett sidenband genom stolparna på varv 2.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>