Sök
Petra tipsar

Allt mitt garn kommer från Mias garnstudio

 

Flera av mina favoritgarner kommer från Schulana

 

Crochetra gillar HK textil

Min bok

Virka söta djur omslag
Klicka på bilden för att komma till Vulkans shop. Nu finns den dock även på Adlibris och på Bokus samt på flera andra nätbutiker. Köp den, du kommer bli nöjd! 

MÖNSTERFEL I BOKEN

Du som köpt boken har kanske försökt virka igelkotten Hedvig men stött på problem. Frukta ej, jag har sett felet och rättat till det. Kontakta mig så får du rättelsen via mail! Min mailadress hittar du HÄR


crochetras virkblog på bloglovinFölj mig på bloglovin

Login
« Dagens eko | Main | Större på insidan »
fredag
jul312015

Kattis, nu på engelska/ Kattis, now in English

Jag har fått förfrågningar om jag inte kan översätta mönstret på Kattis till engelska och även om det tog sin tid så är det nu ordnat. I samma veva gjorde jag en pdf på svenska, så att det blir lättare att ladda ner mönstret till datorn.

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER DET SVENSKA MÖNSTRET!

 

English: I've had some requests about translating the pattern Kattis into English. It has taken me some time, but now it has been done. Use the following links to download the pattern and my list of abbreviations. 

TO DOWNLOAD THE ENGLISH VERSION OF THE PATTERN, CLICK HERE!

TO DOWNLOAD MY ABBREVIATIONS, CLICK HERE!


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>