« Dammsugare/punchrulle | Main | Pepparkakshus »
tisdag
apr212009

Femkant

Det var någon som efterlyste en beskrivning på virkade femkanter. Det här är mitt förslag på hur man kan göra, och jag tror att det kan blir rätt bra.

Använd en magisk ring så att du slipper hålet i mitten.

Gör en magisk ring. Lägg upp 3 lm. Virka *3 st, 1 lm* fem gånger i ringen. Du ska ha fem grupper om tre stolpar. Slut varvet med en sm i den tredje lm i början av varvet.
v2: 3 lm, 2 st. I lm-bågen virkas 3 st. Virka *1 st i nästa 3 m, 3 st i lm-bågen* varvet runt. Slut varvet med en sm.
v3: 3 lm. 1 st i nästa 3 m, 3 st i nästa maska. Virka * 1 st i nästa 5 m, 3 st i nästa m* varvet runt. Slut varvet med en sm. OBS! Poängen är att detta varvets ökningar ska hamna i förra varvets mittersta ökningsmaska (dvs i den andra stolpen av de tre som utgör ökningen)
v4: 3 lm, 1 st i nästa 4 m, 3 st i nästa m. Virka *1 st i nästa 7 m, 3 st i nästa m* varvet runt. Slut varvet med en sm. OBS! Här gäller alltså samma sak som på varv 3, se till att detta varvets ökningar hamnar i förra varvets mittersta ökningsmaska!

Vill du göra en större femkant är det bara att fortsätta enligt samma princip.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>