« Kabelvirkning, flätvirkning, vad-det-nu-heter-virkning | Main | Dammsugare/punchrulle »
tisdag
apr212009

Syltkaka

I ett mail, ja faktiskt samma som det skrivs om i förra inlägget, ville man veta hur jag gjort syltkakorna. Samma svar här, jag har inget direkt mönster, men jag kan försöka skriva på ett ungefär.

Syltkaka
Jag har använt Marks & Kattens ekologiska bomull och virknål 2,5 mm.

Den understa kakbotten är bara en enkel rund plätt. Jag vill minnas att den består av 6 varv.

I en magisk ring (finns länk i etiketterna till vänster) virkas 6 fm. Slut varvet med en sm. Glöm inte dra åt ringen så att hålet i mitten försvinner!
v2: 2 fm i varje m (12)
v3: *fm i nästa 2 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (18 m)
v4: *fm i nästa 3 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (24 m)
v5: *fm i nästa 4 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (30 m)
v6: *fm i nästa 5 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (36 m)
Klipp av och fäst garnet.

Fyllningen är också en rund plätt, i två färger. Börja med rött garn.
I en magisk ring virkas 6 fm. Slut varvet med en sm.
v2: 2 fm i varje m. (12 m) Byt till vitt garn!
v3: Virka enbart i de bakre maskbågarna! *fm i nästa 2 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (18 m)
v4: *fm i nästa 3 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (24 m)
v5: *fm i nästa 4 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (30 m)
v6: *fm i nästa 5 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (36 m)
Klipp av och fäst garnet.

Översta kakbotten är också en rund plätt, men den består bara av 4 varv istället för 6.
I en magisk ring virkas 18 fm. Slut varvet med en sm. Ta fram den röd-vita fyllningen och dra åt den magiska ringen så att den döljer det vita och ligger runt det röda (som alltså ska synas).
v2: *fm i nästa 3 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (24 m)
v3: *fm i nästa 4 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (30 m)
v4: *fm i nästa 5 m, 2 fm i nästa* varvet runt. Slut med en sm. (36 m)
Klipp av och fäst garnet.

Lägg de olika kakdelarna på varandra och sy ihop dem. Jag har använt det kakfärgade garnet till att sy ihop mina.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Tack för hjälpen! Och ett varmt lycka till med det som komma skall. ;)

april 24, 2009 | Unregistered CommenterBara för idag

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>