« Slarvdocka | Main | Virkat och flätat hjärta »
lördag
dec032011

Julgran

Nu när det ändå snart är jul, så behövs lite fler juliga mönster. Jag såg i det online virkcaféet på Facebook att någon köpt en virkad gran på en loppis eller nåt sånt, och när jag såg fotot visste jag att det var en gran som skulle bli årets sista månadens mönster. Den här granen kan göras hur stor eller liten som helst egentligen, bara genom att lägga till varv enligt principen i mönstret, eller genom att strunta i några varv. Lycka till, och du hinner göra en gran innan jul, jag har virkat två granar sen i torsdags så de går rätt fort ändå. Mönstret hittar du HÄR.

 

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>