« Alien och UFO | Main | Hammarhaj »
måndag
maj092011

Blå val


Eftersom jag legat med migrän i två dagar nu, och tycker att ungefär allt är skit, så tänkte jag att jag åtminstone kan glädja andra. Mitt huvud är något bättre nu, men jag kan inte sitta upp några längre stunder innan jag blir dålig igen. Hur som helst, jag ville dela med mig av mönstret på min blå val. Först tänkte jag ta hammarhajen, men det var jobbigare att sätta ihop en pdf eftersom det ska vara lite bilder med för att visa hur man gör. Alltså fick det bli valen, men den var uppskattad den med :-) Och här är mönstret!

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

Reader Comments (1)

hej

vilken söt val!! tyvärr kan jag inte läsa mönstret, maila mig gärna!

december 14, 2011 | Unregistered Commenterjenny

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>