« Uggla | Main | Sheriff »
torsdag
sep082011

Helikopter


Det är långt mellan inläggen just, pga familjeskäl. Men frukta ej, jag har stickat flera vantar sen sist och jag har inte glömt månadens mönster! Månadens mönster är en helikopter, den är inte mitt bästa verk men den är helt okej faktiskt. Mönstret har legat i min gömma i typ två år, och jag har länge tänkt byta ut de virkade fönsterna mot filtfönster. Men tummen den sitter fortfarande kvar baken, och fönsterna är fortfarande virkade. Jag hoppas iaf att ni gillar helikoptern, jag tror att den kan bli en rolig grej att hänga i kanske barnrummets fönster!

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: longchamp taschen
    For this article. I think the authors write very well. Content lively and interesting. Details are as follows:longchamp taschen

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>