« Petras pulsvärmare | Main | Virkad korg, i Hooked Zpagetti »
söndag
nov042012

Virkad pöskeps

Här är det, mönstret på en virkad pöskeps med skärm (eller utan om man hellre vill ha typ en basker).  Mönstret är helt mitt eget. Blomman ingår tyvärr inte i mönstret, jag virkade den på måfå mitt i natten och jag pallar inte göra en beskrivning i efterhand :P

 

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>