« Ture-ugglan | Main | Virkad pöskeps »
tisdag
dec182012

Petras pulsvärmare

Nu är det dags att lägga upp ett nytt mönster tycker jag! För inte så länge sedan stickade jag ett par pulsvärmare, jag blev så nöjd med dem att jag stickade ett par till och gjorde ett lite bättre mönster. Fast det är nog mer en vägledning än ett mönster kanske, för jag har inte riktigt fått in den rätta knycken när det gäller att skriva stickmönster. Virkning är mer min deal.

Men, ett par rosa pulsvärmare till er tjänst! Mönstret finns här

 

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

References (12)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Response: judi online poker
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Response: cerita sex terbaru
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Petras pulsvärmare - Mina mönster - Mönster på virkat och stickat - Crochetra
 • Response
  Response: kolaci za praznike

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>