« Mobilfodral, groda | Main | Alla hjärtans lus »
torsdag
feb092012

Jeansdocka

Den som var uppmärksam märkte nog att det aldrig kom något månadens mönster i januari. Det beror helt enkelt på att jag har slut på mönster som jag tycker är fina nog att lägga upp här på bloggen. Eller, lite lögn var det nog, jag har ett sista mönster som kommer att få bli sista mönstret i min lilla Månadens mönster-serie. Jag hoppas att ni hade nöje av tiden som var och mönsterna som kom, och jag hoppas att det här mönstret blir varmt mottaget också. Det som händer nu är att bloggen fortsätter såklart, och när jag har ett mönster jag vill dela med mig av lägger jag upp det här. Just nu är det rätt stilla i mönsterverkstaden, men vi vet ju alla att inspirationen kan komma från ingenstans och jag har redan ett par idéer som bara behöver en sista skjuts i rätt riktning. 

Sista mönstret blir en av mina favoriter (snälla, kan jag sluta tycka att alla är mina favoriter?): en docka/figur virkad i Flox jeans från M&K. 

 

 

 

 

 

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>