« Upplyftande mössa | Main | Mössa med falska flätor »
lördag
jan172015

Rosa koftan: tillägg till Färgkrafts mönster

Efter att jag lade upp min rosa kofta på Online Stickcafé på Facebook fick jag en helt otrolig respons på den här koftan, och många efterfrågade mönster på den. Jag kan inte dela mönstret eftersom det inte är mitt, koftan är stickad utifrån ett mönster från Färgkraft. Däremot kan jag berätta om ändringarna jag gjort för då avslöjar jag inte deras grundmönster. Mina tillägg hittar du HÄR. 

 

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER TILLÄGGEN!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>